top of page
Untitled design - 2020-11-26T101937.791.

אספקה בכל רחבי הארץ

לחברת מרכז הגזים רשת מפיצים עניפה, המספק מדי יום ביומו גזים תעשייתיים, רפואיים לכל רחבי הארץ

שירותים

ייעוץ ותכנון

חברה חדשה או ותיקה, תכנון נכון של תשתית הגז עשוי להעניק לכם בראש ובראשונה ביטחון, ביטחון ושקט נפשי

יתרה מכך, תשתית הגז שתוכננה מראש וממוקמת כראוי מאפשרת הנאה מרבית ממגוון המוצרים המתקדמים וצרכי ​​הגז התורמים לייצור איכותי, שהפך בשנים האחרונות לחובה בכל חברה

Untitled design - 2020-11-25T184456.266.
bottom of page